Tag Archive for: Edycja 2

Powrót turystów i mieszkańców na słynącą z kultury ulicę miasta

W jaki sposób przywrócić społeczną funkcję ulicy Długiej w Raciborzu, aby mieszkańcy i turyści chętnie odwiedzali to miejsce i korzystali z oferowanych tam usług?

Komfort osób niewidomych w komunikacji miejskiej

Jak pomóc osobom niewidomym rozwiązać problem dostępności do rozkładu jazdy transportu publicznego tak, aby osoby te mogły bez dodatkowych utrudnień korzystać z transportu publicznego i tym samym normalnie funkcjonować w przestrzeni miejskiej?

Zapobieganie uzależnieniom młodych

W jaki sposób zapobiegać uzależnieniom dzieci i młodzieży w Piekarach Śląskich – Szarleju tak, aby uzyskały skuteczne wsparcie w prowadzeniu życia wolnego od uzależnień?

Aktywizacja seniorów w przestrzeni pałacu

Jak zaktywizować społecznie mieszkańców osiedli otaczających rewitalizowany Kompleks Pałacowo-Parkowy w Siemianowicach Śląskich z wykorzystaniem zaangażowania środowisk senioralnych i potencjału rewitalizowanego obiektu?

Oferta zajęć dla osiedlowej młodzieży

Modyfikacja proponowanych dotychczas na osiedlu A działań oraz stworzenie nowej oferty, tak aby zachęcić mieszkańców, szczególnie młodzież, do udziału w programach podnoszących poziom aktywności młodzieży.

Kamienica w centrum miasta – przestrzeń do rozwoju mieszkańców

Jak stworzyć kreatywną przestrzeń do wielorakich aktywności edukacyjnych, kulturalnych i społecznych z wykorzystaniem potencjału rewitalizowanej kamienicy na mikołowskim rynku, tak aby stała się ona miejscem przyciągającym młodzież, dorosłych i seniorów do aktywności społecznej, obywatelskiej, artystycznej i przedsiębiorczej?

Wsparcie dla mieszkańców miasta inwestujących w termomodernizację budynków

Jak pomóc mieszkańcom Raciborza w pozyskiwaniu wsparcia w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków i przygotowania się do inwestycji termomodernizacyjnej?

Wysypisko miejskie wolne od jednorazowych naczyń

Jak zredukować liczbę niebiodegradowalnych naczyń jednorazowych trafiających na miejskie wysypisko tak, aby je docelowo wyeliminować (w kilkuletniej perspektywie czasowej)?

Emocje osób starszych i z niepełnosprawnością pod opieką

W jaki sposób zorganizować wsparcie dla osób starszych i osób z niepełnosprawnością, zapewnić przy tym bezpieczeństwo i komfort pracy w trakcie napięć i napadów agresji podopiecznych, a także odciążyć opiekunów w obowiązkach związanych z podstawowymi potrzebami podopiecznych, które nie mogą być realizowane w wśród najbliższej rodzinie?

Lekarz geriatra dostępny dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej

W jaki sposób odciążyć i pomóc personelowi medycznemu zatrudnionemu w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w zakresie opieki nad pacjentami geriatrycznymi – mieszkańcami MOPS tak, aby poprzez zapewnienie regularnego dostępu do lekarza geriatry zagwarantować optymalizację i podniesienie jakości tej opieki?