Innowacja „Cenny Plastik” realizowana przez Stowarzyszenie Kurka Wodna zakwalifikowana do kolejnego etapu!

W stopniu najwyższym spełniała powyższe kryteria – a tym samym została wybrana do etapu upowszechniania – innowacja „Cenny Plastik” realizowana przez Stowarzyszenie Kurka Wodna z Katowic, opracowana w ramach obszaru rozwoju zielonych miejsc pracy.