Kamienica w centrum miasta – przestrzeń do rozwoju mieszkańców

WYZWANIE:

Jak stworzyć kreatywną przestrzeń do wielorakich aktywności edukacyjnych, kulturalnych i społecznych z wykorzystaniem potencjału rewitalizowanej kamienicy na mikołowskim rynku, tak aby stała się ona miejscem przyciągającym młodzież, dorosłych i seniorów do aktywności społecznej, obywatelskiej, artystycznej i przedsiębiorczej?

OPIS

Miasto Mikołów od 2016 realizuje założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 roku w ramach którego powstało Centrum Aktywności Społecznej. Bazą infrastrukturalną dla CAS jest remont trzech kamienic sfinansowany w ramach projektu „Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru

Centrum Gminy Mikołów” w wysokości 8 856 057,18 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Większa część rewitalizowanej przestrzeni ma już swoje funkcje. W jednej z kamienic funkcjonuje Mikołowskie Centrum Organizacji Pozarządowych. W kolejnych budynkach, po kończącym się we wrześniu 2021 remoncie, swoje miejsce znajdzie punkt informacji o mieście, centrum aktywności senioralnej, centrum aktywności biznesowej, centrum aktywności rodzinnej oraz siedziba Młodzieżowej Rady Miasta. Na poddaszu budynku znajdującego się przy mikołowskim rynku znajduje się jednak spora niezagospodarowana przestrzeń, oddawanej przez wykonawcę remontu w stanie deweloperskim.

Równolegle z pracami inwestycyjnymi prowadzone są spotkania z poszczególnymi grupami interesariuszy korzystających z przestrzeni CAS. W wyniku spotkań pojawia się potrzeba stworzenia w budynku przestrzeni pozwalającej na pracę warsztatową i edukacyjną dla różnych grup mieszkańców — przestrzeni kreatywnej, w której mogłyby być realizowane spotkania, warsztaty, szkolenia i konferencje. Wśród oczekiwanej tematyki spotkań znajdują się m.in. warsztaty dla młodzieży dotyczące przedsiębiorczości i aktywności obywatelskiej, spotkania z ciekawymi ludźmi (przedsiębiorcami, podróżnikami, artystami itd.), warsztaty dla różnych grup mieszkańców oraz występy artystyczne (np. koncerty, stand-upy). Lokalni liderzy wskazują ponadto konieczność stworzenia przestrzeni umożliwiającej kreatyną pracę nad projektami i programami oraz przestrzeni sprzyjającej prowadzeniu różnego rodzaju konsultacji.

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:

Obecnie część z ww. działań realizowana jest w sali rady miasta oraz w budynku zajmowanym przez Mikołowskie Centrum Organizacji Pozarządowych, których zasoby nie pozwalają na realizację wszystkich wymienionych działań. Pomieszczenia te są też często zajęte z uwagi na znaczną liczbę korzystających z nich osób. Pozostałe części budynków stanowią w dużej mierze powierzchnie biurowe, w których trudno byłoby prowadzić wskazywane przez liderów i mieszkańców działania.

W naszych działaniach dokonaliśmy analizy podobnych przestrzeni funkcjonujących w innych obszarach. Podobne funkcjonalności tworzone są w rozwiązaniach biznesowych (np. Nokia Garage, Przestrzeń Form Facebooka), jednak ich oddziaływanie jest bardziej biznesowe niż potrzeby określane dla naszej przestrzeni.

  • ZAMAWIAJĄCY:

    Miasto Mikołów

WAŻNE INFORMACJE:

Kamienica, w której może znaleźć się ww. przestrzeń znajduje się w Mikołowie, przy Rynku 2. Poddasze ma powierzchnię blisko 200m2 (stanowi open space i 3 małe pomieszczenia). Poddasze w wyniku działań rewitalizacyjnych nie zostało zagospodarowane. Rewitalizowana przestrzeń jest dostosowana do osób o specjalnych potrzebach, a uwzględnienie ww. grup jest niezbędne na etapie projektowania przestrzeni.

Dane dotyczące potrzeb grup lokalnych pochodzą z danych własnych Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie oraz potrzeb wskazywanych przez liderów sektora edukacji branżowej uczestniczących w projekcie „Śląskie. Zawodowcy”.