Współpraca mieszkańców i samorządu dla lepszego gospodarowania odpadami komunalnymi

Jak pomóc gminie rozwiązać problem z bierną postawą mieszkańców zabudowy wielolokalowej wobec obowiązków wynikających z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tak, aby system przynosił wymierne korzyści?

Dyscyplina w segregacji, szybsze sortowanie

W jaki sposób zwiększyć stopień segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej Miasta Rybnik tak, aby umożliwić osobom pracującym w obszarze zielonych miejsc pracy optymalne sortowanie odpadów w celu zwiększenia poziom odzysku i jakości odzyskanego surowca?

Zgłaszanie braku odpadów, lepsze gospodarowanie zielonymi miejscami pracy

W jaki sposób umożliwić mieszkańcom Miasta Rybnik i zachęcić ich do zgłaszania braku konieczności wywozu popiołu tak, aby zaoszczędzić czas i środki związane z odbiorem odpadów, a poprzez to zoptymalizować działania w obszarze zielonych miejsc pracy w Rybniku?

Ekologiczna gastronomia

Jak pomóc przedsiębiorcom z branży gastronomicznej z Żor we wdrożeniu ekologicznych rozwiązań tak, aby na podstawie zgromadzonych danych móc przygotować odpowiednią strategię i pomóc branży gastronomicznej w mieście Żory w przejściu na nowoczesne i ekologiczne rozwiązania?

Energetyka obywatelska w trosce o kieszenie mieszkańców

Jak pomóc mieszkańcom Województwa Śląskiego rozwiązać problem dostępu do energetyki obywatelskiej tak, aby obniżyć wydatki za energię elektryczną i poziom emisji gazów cieplarnianych?

Wysypisko miejskie wolne od jednorazowych naczyń

Jak zredukować liczbę niebiodegradowalnych naczyń jednorazowych trafiających na miejskie wysypisko tak, aby je docelowo wyeliminować (w kilkuletniej perspektywie czasowej)?