Miasto zintegrowane dla komfortu osób z niepełnosprawnościami

Jak pomóc białemu personelowi pracującemu z osobami z niepełnosprawnościami z Częstochowy w rozwiązaniu problemu niewystarczającej komunikacji pomiędzy różnymi podmiotami działającymi na rzecz tej samej grupy docelowej, tak aby zapewnić wyższą jakość i dostęp do usług?

Efektywna rekrutacja w placówce pomocowej

Jak pomóc Fundacji Chrześcijańskiej Adullam zaplanować pracę personelu na etapie kwalifikowania odbiorców wsparcia tak, aby zapewnić wysoką efektywność i jakość prowadzonych działań?

Sprawne procesy sądowe, więcej czasu dla personelu oddziału psychiatrycznego

Jak poprawić organizację i sprawność przeprowadzania rozpraw sądowych na terenie szpitala psychiatrycznego w Rybniku tak, aby pomóc białemu personelowi szpitala usunąć uciążliwości związane z uczestnictwem w rozprawach sądowych na terenie oddziałów psychiatrii sądowej, z udziałem pacjentów tychże oddziałów, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19?

Emocje osób starszych i z niepełnosprawnością pod opieką

W jaki sposób zorganizować wsparcie dla osób starszych i osób z niepełnosprawnością, zapewnić przy tym bezpieczeństwo i komfort pracy w trakcie napięć i napadów agresji podopiecznych, a także odciążyć opiekunów w obowiązkach związanych z podstawowymi potrzebami podopiecznych, które nie mogą być realizowane w wśród najbliższej rodzinie?

Lekarz geriatra dostępny dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej

W jaki sposób odciążyć i pomóc personelowi medycznemu zatrudnionemu w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w zakresie opieki nad pacjentami geriatrycznymi – mieszkańcami MOPS tak, aby poprzez zapewnienie regularnego dostępu do lekarza geriatry zagwarantować optymalizację i podniesienie jakości tej opieki?

Podwyższenie kwalifikacji pracowników medycznych-edukatorów żywieniowych

Jak pomóc specjalistom ds. żywienia w placówkach oświatowych zapobiegać nadprodukcji tak, aby optymalizować dostępne ograniczone zasoby: ziemi, wody, jedzenia, energii elektrycznej, pracy i ograniczyć marnotrawstwo żywności do minimum, osiągając 95% zjadalności?

Mniej zmarnowanego jedzenia w przedszkolach i szkołach

ak pomóc specjalistom ds. żywienia w placówkach oświatowych zapobiegać nadprodukcji tak aby optymalizować dostępne ograniczone zasoby: ziemi, wody, jedzenia, energii elektrycznej, pracy i ograniczyć marnotrawstwo żywności do minimum?

Zarządzanie jakością usług opiekuńczych świadczonych w domu pacjenta

Jak skutecznie zarządzać jakością świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób chorych i niepełnosprawnych, tak aby w lepszy sposób zaspokoić potrzeby mieszkańców przy jednoczesnym efektywnym wykorzystaniu zasobów gminy?

Terapia polisensoryczna dla osób starszych z demencją i osób obłożnie chorych

Jak wykorzystać w terapii osób starszych z demencją i osób obłożnie chorych przebywających w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie polisensorykę, aby zwiększyć skuteczność leczenia i wypełnić istniejącą lukę w sektorze białych miejsc pracy?