Wyniki oceny merytorycznej fiszek innowacji – III rekrutacja

Prezentujemy listę rankingową oceny fiszek innowacji w III rundzie rekrutacji do projektu Śląska Przestrzeń Innowacji

Zakończyliśmy etap oceny formalnej fiszek innowacji

W ramach III rundy rekrutacji zostały złożone 53 fiszki innowacji. W ramach oceny 52 fiszki otrzymały ocenę pozytywną, natomiast 1 fiszka została odrzucona ze względu na brak spełnienia kryterium formalnego.

Kolejna grupa innowatorów rozpoczęła warsztaty!

9 maja rozpoczęła się kolejna seria warsztatów Service Design dla nowych innowatorów – II runda inkubacji!

Kolejny raz spotkaliśmy się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, tym razem z 13 nowymi zespołami innowatorów wybranymi w II rekrutacji do projektu!

Wydłużenie terminu oceny formalnej

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS i Fundacja Fundusz Współpracy zapraszają na warsztaty: „Projektowanie innowacji społecznych zgodnie z metodyką Service Design”