Kompleksowe wsparcie aktywizacyjne dla pieczy zastępczej

Jak efektywnie podnieść zatrudnienie niepracujących i bezrobotnych osób i jednocześnie podnieść liczbę rodzin prowadzących rodzinną pieczę zastępczą tak, aby ograniczyć ilość dzieci w pieczy instytucjonalnej i podnieść wskaźnik zatrudnienia kobiet na terenie Jastrzębia-Zdrój?

Osoby starsze idealnie pasujące do rynku pracy

Jak pomóc osobom z obszaru subregionu centralno-wschodniego (w szczególności powiat sosnowiecki i będziński), które ukończyły 50. rok życia, rozwiązać problem niedopasowania do potrzeb rynku pracy tak, aby znalazły zatrudnienie?