Przyjazny system dla repatriantów w mieście

W jaki sposób zorganizować system wsparcia dla repatriantów chcących osiedlić się w Rybniku, tak aby (system ten) był kompleksowy, przyjazny i odbiurokratyzowany oraz pozwalał na pełniejsze wykorzystanie potencjału osiedlających się repatriantów?

Skuteczna polityka senioralna

Jak pomóc społeczności, samorządowi i organizacjom w mieście Żory w wypracowaniu efektywnej polityki senioralnej tak, aby podejmowane działania były skuteczne i zmierzały do podniesienia jakości życia osób starszych?

Meldunki dla nieformalnych mieszkańców miasta

Jak pomóc miastu Łaziska Górne w zachęceniu osób mieszkających, ale niezameldowanych w mieście, do uregulowania stanu faktycznego?

Koniec z kredytami na nowe kotły

Jak pomóc osobom starszym rozwiązać problem zadłużania się (w związku z ubóstwem energetycznym), aby w przyszłości uniknąć problemów społecznych osoby starszej, rodziny oraz dziedziczenia przez JST nieruchomości obciążonych zadłużeniem?

Modelowe rozwiązania mieszkaniowe dla młodych ludzi

W jaki sposób włączyć młodych mieszkańców miasta w proces projektowania przestrzeni mieszkalnej w Fabryce Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej, aby w przyszłości było to wymarzone miejsce do życia i założenia rodziny?

Badania nad emigracją absolwentów miejskich szkół i uczelni

W jaki sposób badać losy absolwentów raciborskich szkół i uczelni oraz ich motywacje do emigracji z Raciborza, aby na podstawie gromadzonych danych móc tworzyć strategie przeciwdziałania temu zjawisku?