Nasz Zespół

Inkubator Innowacji Społecznych został powołany w ramach projektu Śląska Przestrzeń Innowacji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy w Warszawie oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku.

W skład zespołu projektowego wchodzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy w NGO, instytucjach publicznych oraz biznesie, znające doskonale tematykę innowacji społecznych oraz realizację dotowanych projektów.