Emocje osób starszych i z niepełnosprawnością pod opieką

WYZWANIE:

W jaki sposób zorganizować wsparcie dla osób starszych i osób z niepełnosprawnością, zapewnić przy tym bezpieczeństwo i komfort pracy w trakcie napięć i napadów agresji podopiecznych, a także odciążyć opiekunów w obowiązkach związanych z podstawowymi potrzebami podopiecznych, które nie mogą być realizowane wśród najbliższej rodziny?

OPIS

Opiekunowie osób z niepełnosprawnością i osób starszych, są zobowiązani nie tylko do zapewnienia fizycznego funkcjonowania swoich podopiecznych, ale również zapewnieniem dobrostanu psychicznego i realizacji potrzeb emocjonalnych (oraz potrzeb około seksualnych). Brak zapewnienia tych potrzeb, skutkuje często kulminacją emocji i wieloma negatywnymi zachowaniami, w tym agresją, które dodatkowo utrudniają sprawowanie opieki.  Brakuje programów wspierających opiekunów (zawodowych i niezawodowych) osób starszych i niepełnosprawnych jak i pracowników wspomagających.  „Opiekunowie nie są w stanie zaspokajać każdej potrzeby podopiecznego a nie posiadamy żadnych programów wspomagających ich w tym”.

Problemem, który chcemy rozwiązać jest konieczność organizacji nowych form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych umożliwiających realizację potrzeb emocjonalnych i około seksualnych, które odciążą ich opiekunów (zawodowych i niezawodowych).

W tym zakresie zauważamy istotną lukę na rynku usług, ograniczony jest dostęp do wiedzy dla zawodów takich jak asystent osobisty osoby niepełnosprawnej czy asystent rodziny, nie istnieją zawody nakierowane na specjalistyczne wsparcie opiekunów w zakresie potrzeb emocjonalnych i seksualnych osób z niepełnosprawnościami, nie ma również dostępnych innych usług, które bezpośrednio odciążyły by opiekunów w konieczności realizacji potrzeb emocjonalnych ich podopiecznych.

Ważnym czynnikiem jest także zadbanie o bezpieczeństwo w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością i osobami starszymi. Brakuje fizycznej ochrony przed zachowaniami agresywnymi podopiecznych. W wielu przypadkach wyklucza się osoby z napadami agresywnymi ze względu na ich napada powodując się bezpieczeństwem swoim i innych uczestników zajęć. Brakuje umiejętności, które zabezpieczałyby bezpieczeństwo zarówno otoczenia jak i osoby z napadami. Brakuje usług na rynku komercyjnym, które mogłyby wykorzystane w szkoleniach w zawodach związanych z opieką na osobami z niepełnosprawnością i osobami starszymi.

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje ze stowarzyszeniem Radlińska Przystań, które zrzesza osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Obecnie do stowarzyszenia należą 63 osoby niepełnosprawne. Działania podejmowane przez stowarzyszenie w poprzednich latach pokazują jak ważne jest wsparcie osób niepełnosprawnych. Stale wzrastająca liczba członków stowarzyszenia (w roku ubiegłym było 57). Najczęściej są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną wykazujące potrzeby bycia w grupie, ale też podstawowej opieki ośrodek pomocy społecznej wspiera 10 osób niepełnosprawnych realizując program aktywności lokalnej. Inne 10 osób objęte jest wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. W ramach prac społecznie użytecznych pomaga opiekunowi osoby niepełnosprawnej w codziennych domowych obowiązkach. Poza oferowanymi na rynku prywatnym formami opieki oraz warsztatami terapii zajęciowej opiekunowie osób niepełnosprawnych nie mają innego wsparcia.

Źródło danych: Kontakt z opiekunami, informacje od asystentów osobistych osób z niepełnosprawnością, informacje z Ośrodka Pomocy Społecznej i Stowarzyszenia Radlińska Przystań.

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:

Udzielanie wsparcia w postaci finansowej osobom rezygnującym z zatrudnienia na rzecz opieki nad osobami zależnymi.

  • Wsparcie asystenta osobistego w wykonywaniu prac domowych/porządkowych w ramach programu „Za życiem”.
  • Wsparcie i animacja osób z niepełnosprawnością do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez zaangażowanie asystentów osobistych.
  • Realizacja programów aktywności lokalnej dla osób starszych i z niepełnosprawnością (regularne spotkania, uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym, wycieczki itp.).

Ważne informacje:

  • Działanie wymaga realizacji na zasobach miejskich przy ewentualnym wsparciu organizacji pozarządowych.
  • Istnieje w zasobach Ośrodka Pomocy Społecznej zaplecze w postaci Centrum Usług Społecznych oferujące przestrzeń do realizacji wyzwania.
  • Odpowiedź na wyzwanie powinna wpisywać się w temat rozwoju białych miejsc pracy.