Wsparcie dla mieszkańców miasta inwestujących w termomodernizację budynków

Jak pomóc mieszkańcom Raciborza w pozyskiwaniu wsparcia w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków i przygotowania się do inwestycji termomodernizacyjnej?

Dostęp mieszkańców gminy do programów wspierających wymianę kotłów

Jak pomóc ubogim energetycznie mieszkańcom gminy w realizowaniu inwestycji termomodernizacyjnej tak, aby faktycznie mogły skorzystać z programów wsparcia i ograniczyć negatywny wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie?