Ekologiczna gastronomia

WYZWANIE:

Jak pomóc przedsiębiorcom z branży gastronomicznej z Żor we wdrożeniu ekologicznych rozwiązań tak, aby na podstawie zgromadzonych danych móc przygotować odpowiednią strategię i pomóc branży gastronomicznej w mieście Żory w przejściu na nowoczesne i ekologiczne rozwiązania?

OPIS

W mieście Żory nieustannie rozwija się branża gastronomiczna. Aktualnie działa ok. 60 miejsc serwujących posiłki.

Działają również stołówki w podmiotach prowadzonych przez miasto – Miejski Dom Pomocy Społecznej czy stołówki szkolne.

Miejsca oferujące posiłki w bardzo małym stopniu nastawione są na wykorzystywanie ekologicznych rozwiązań, takich jak recykling odpadów czy wykorzystywanie biodegradowalnych opakowań (w szczególności jeżeli chodzi o podmioty prywatne). W branży gastronomicznej niewielkie jest również zapotrzebowanie na korzystanie z usług dietetyków czy ekologicznych upraw, a także działania zmierzające do skrócenia łańcucha dostaw i zorientowanie na ideę „od pola do stołu”.

Według danych prowadzonego w Polsce w latach 2018-2021 Programu Racjonalizacji i Ograniczenia Marnotrawstwa Żywności w całym łańcuchu żywnościowym marnujemy niemalże 5 mln ton żywności.

Komisja Europejska wprowadza Nowy Plan Działania na Rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym oraz uruchomiła strategię dotyczącą kwestii związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością. Wszystkie te kwestie bezpośrednio dotyczą całego sektora gastronomii. Powinien on zmierzać w stronę odpowiedzialności, zrównoważenia czy odporności na warunki zewnętrzne.

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:

W grudniu 2021 roku udało się uruchomić w Żorach pierwszą Jadłodzielnię, gdzie można pozostawić nadmiarowe ilości jedzenia i podzielić się nimi z potrzebującymi.

Miasto Żory może pochwalić się również dużym odsetkiem śmieci segregowanych (prawie 50% produkowanych odpadów), a więc nadających się do recyklingu.