Wyniki II rundy rekrutacji Innowatorów!

Przedstawiamy listę rankingową oceny merytorycznej prezentacji w ramach II rundy rekrutacji Innowatorów!

Wszystkim Innowatorom biorącym udział w II rundzie rekrutacji do projektu dziękujemy za podzielenie się z nami swoimi pomysłami i gratulujemy innowatorom, których pomysły zostały zakwalifikowane do dofinansowania! ?

Prezentacje pomysłów zostały ocenione pod kątem następujących kryteriów merytorycznych:

  • Adekwatność i użyteczność dla odbiorców i zamawiającego
  • Innowacyjność
  • Znajomość potrzeb grupy docelowej oraz zamawiającego
  • Stopień złożoności i wykonalność testowania
  • Skalowalność i użyteczność dla innych podmiotów
  • Adekwatność budżetu

W ramach oceny Komisji Ekspertów Innowatorzy mogli otrzymać za prezentację pomysłu maksymalnie 27 punktów.

LISTA RANKINGOWA

Przypominamy, że warunkiem podpisania umowy o powierzenie grantu jest opracowanie specyfikacji innowacji i zatwierdzenie jej przez Inkubator. Z innowatorami zakwalifikowanymi do dofinansowania skontaktujemy się mailowo.

Inkubacja pomysłów rozpocznie się w maju 2022 roku.

Serdecznie gratulujemy!