Zaangażowanie mieszkańców we współtworzenie przestrzeni budynku byłej sprężarkowni

WYZWANIE:

Jak włączyć mieszkańców Rybnika, w szczególności angażując mieszkańców dzielnicy Niewiadom w tworzenie koncepcji przestrzeni budynku byłej sprężarkowni, tak aby stała się ona miejscem gdzie mogą oni rozwijać swoje zamiłowania i pasje kulturalne, pobudzać innych do działania?

OPIS

Od stycznia 2021 r. Industrialne Centrum Kultury będzie miało do dyspozycji industrialną przestrzeń budynku byłej sprężarkowni. Budynek ten znajduje się na terenie kompleksu Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku-Niewiadomiu. W 2020 r. budynek przeszedł kompleksową rewitalizację. Wykonana modernizacja doprowadziła do powstania industrialnej przestrzeni o powierzchni 350 m², w której mają być realizowane działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej oraz działania kulturalno-edukacyjne.

Obecnej poszukujemy wykonawców działań aktywizacyjnych oraz kulturalno-edukacyjnych skierowanych do wszystkich mieszkańców dzielnicy, którzy wesprą mieszkańców w podejmowanych inicjatywach społeczno-kulturalno-rewitalizacyjnych.

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:

Koncepcja działania placówki opiera się na założeniu, iż Industrialne Centrum Kultury jako instytucja kultury powinna być zakorzeniona w lokalnej społeczności i otwarta na jej potrzeby, by pobudzać w jej mieszkańcach chęć do obcowania z kulturą, gdzie twórca znajdzie partnera do wspólnych działań, a odbiorcy będą mogli rozwijać swoje zamiłowania i pasje kulturalne, pobudzać chęć do działania i obcowania z kulturą. Dotychczasowe działania opierały się na aktywności mieszkańców Rybnika, a w szczególności mieszkańców dzielnicy Niewiadom, które stały się mechanizmem napędowym dla wielu lokalnych inicjatyw. Nawiązano współpracę z mieszkańcami oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie dzielnicy w celu zdiagnozowania ich potrzeb i oczekiwań co do oferty ICK.

  • ZAMAWIAJĄCY:

    Industrialne Centrum Kultury Rybnik

WAŻNE INFORMACJE:

Zgodnie z założeniami projektowymi, na podstawie których Urząd Miasta Rybnika otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej do rewitalizacji budynku sprężarkowni, nowo powstała infrastruktura ma wspierać infrastrukturalnie proces rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w postaci kompleksowego oddziaływania na lokalną społeczność poprzez działania kulturalno‑edukacyjne. Z tego też powodu z założenia obiekt ten będzie funkcjonował jako obiekt niekomercyjny, nieutrzymywany z opłat pobieranych od korzystających.