Ożywienie centralnego punktu miasta

WYZWANIE:

Jak pobudzić mieszkańców dzielnicy Stare Miasto oraz pozostałych mieszkańców Wodzisławia Śląskiego do zaangażowania się w ożywienie centralnego punktu miasta, aby znów tętniło na powrót życiem i stało się miejscem, do którego mieszkańcy chętnie wracają i lubią spędzać czas?

OPIS

Problemem jest brak oddolnych inicjatyw, liderów, animatorów lokalnych, którzy mogliby pobudzić mieszkańców obszar Rynku w dzielnicy Stare Miasto do większej aktywności lokalnej.

Głównym źródłem negatywnego feedbacku dla tego miejsca, miejsca w którym nic się nie dzieje są przede wszystkim mieszkańcy miasta, którzy swoje niezadowolenie wyrażają poprzez aktywność na portalach miejskich i profilach społecznościowych. Niejednokrotnie można usłyszeć na ulicy głosy mieszkańców, że wolą jechać do pobliskiego Rybnika ponieważ „w Wodzisławiu nic się nie dzieje, to miasto jest wymarłe, jest noclegownią dla osób, które pracują w innych, sąsiednich miastach”. Również Program Aktywności lokalnej wskazuje na konieczność interwencji w aspekcie społecznym centralnej części miasta.

Ponadto źródła tego problemu można upatrywać również w otwarciu kilka lat temu Galerii Handlowej „Karuzela”, co spowodowało przeniesienie ruchu handlowego poza obszar dotychczas centrotwórczy, co tym samym spowodowało powolne wygaszanie handlu na wodzisławskim Rynku.

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:

W chwili obecnej Miasto (MOPS) realizuje projekt w ramach Programu Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto „Aktywność szansą na nowy początek”. Celem tego projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej 25 osób, mieszkańców Wodzisławia Śląskiego, zamieszkujących obszar zdegradowany i peryferyjny dzielnic Stare i Nowe Miasto.

Ponadto na Rynku na stałe w kalendarzu zagościł m.in. Wodzisławski Jarmark Staroci oraz Ekobazar jako inicjatywy, w których Miasto jest partnerem tych przedsięwzięć.

  • ZAMAWIAJĄCY:

    Miasto Wodzisław Śląski

WAŻNE INFORMACJE:

Do tej pory nie przeprowadzano żadnej głębszej diagnozy dla tego problemu. Opis negatywnych zjawisk społecznych został również częściowo opisany w Programie Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2015_2020 oraz Programach Aktywności Lokalnych m.in. dla obszaru Starego i Nowego Miasta.

W 2021 roku powstanie Gminny Program Rewitalizacji (zgodny z Ustawą o rewitalizacji) i w tym roku również będą przeprowadzane nowe diagnozy dla miasta.