Opracowanie standaryzowanego modelu wsparcia doradczego dla osób z grupy ubóstwa energetycznego kolejnym projektem zakwalifikowanym do etapu upowszechniania!