Wyniki pierwszej rekrutacji innowatorów!

Wybraliśmy pierwszych uczestników projektu „Śląska Przestrzeń Innowacji”. Do inkubacji pomysłów zakwalifikowaliśmy 15 zespołów. Sprawdź czy jesteś pośród nich! 

Wybrane zespoły po przygotowaniu specyfikacji innowacji zostaną zaproszone do podpisania umów o powierzenie grantu i rozpoczną pracę nad inkubacją swoich pomysłów.

WAŻNE INFORMACJE:
  1. Warunkiem podpisania umowy i udzielenia grantu jest opracowanie przez innowatorów specyfikacji innowacji i zaakceptowanie jej przez Inkubator.
  2. Z autorami pomysłów zakwalifikowanych do otrzymania grantu zespół Inkubatora będzie kontaktował się po 10 czerwca. Przekażemy wtedy szczegółowe informacje o procedurze przygotowania specyfikacji i podpisywaniu umów.