Wykorzystanie potencjału lokalnego rzemiosła

WYZWANIE:

Jak wykorzystać potencjał lokalnego rzemiosła, aby ożywić przestrzeń Fabryki Pełnej Życia i stworzyć atrakcyjną przestrzeń usługową dla mieszkańców i przedsiębiorców?

OPIS

Dąbrowa Górnicza podobnie jak wiele miast w Polsce mierzy się z problemem upadku lokalnego rzemiosła. Powstanie centrów handlowych, monopolizacja rynku i brak skutecznych regulacji prawnych, sprawiły że coraz mniej na naszych ulicach szewców, krawców, ślusarzy czy introligatorów. Ponadto przestaliśmy korzystać z ich usług ze względu na coraz większą dostępność nowych produktów, jak i częste trudności związane z naprawianiem (krótka żywotność produktów i duże koszty naprawy), stworzone przez dużych producentów. W takiej sytuacji rzemiosło bez odpowiedniej, całościowej polityki wspierającej nie jest w stanie dłużej konkurować na współczesnym rynku. Jest to tym bardziej problematyczne ze względu na kryzys klimatyczny, który w dużej mierze wynika z nadprodukcji, generując zanieczyszczenia i niszcząc lokalne ekosystemy. W takiej sytuacji naszym obowiązkiem jest wspieranie postaw rzemieślniczych, ograniczających produkcję, promujących recykling rzeczy i będących przykładem działań opartych na zasadach ekonomii cyrkularnej, gdzie powstaje minimum śmieci.

Wsparcie rzemiosła to również wsparcie lokalnej gospodarki i przedsiębiorców, którzy zatrudniają w miejscu działania i tak też opłacają swoje podatki.

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:

Promowanie rzemiosła dotychczas opierało się głównie na działaniach punktowych, bez całościowej wizji. I tak rzemieślnikom obniżano im czynsze, projektowano nowe szyldy czy prezentowano w kampaniach marketingowych. Zauważalny jest brak strategii patrzącej szerzej na problem, analizującej lokalny kontekst i wypracowującej rozwiązania na lata. W niektórych miastach udało się uratować pojedyncze miejsca, dzięki zrywom i wsparciu mieszkańców, co nie zmienia faktu, że ogólna kondycja rzemiosła z roku na rok jest coraz gorsza.

  • ZAMAWIAJĄCY:

    Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. (Dąbrowa Górnicza)

WAŻNE INFORMACJE:

Budynek byłego Warsztatu dawnej Fabryki Defum to 400m² przestrzeni już zrewitalizowanej i przystosowanej do wydarzeń kulturalnych, społecznych czy konferencyjnych. Potrzebujemy wymyślić dla niego nowy pomysł na funkcjonowanie, uwzględniający potrzeby lokalnych rzemieślników.

Informacje o projekcie: https://fabrykapelnazycia.eu/

W Fabryce Pełnej Życia mamy pełną świadomość problemu i wiemy, jak ważne jest dzisiaj wypracowanie rozwiązań dla lokalnego rzemiosła. Już podczas konsultacji społecznych naszego projektu mieszkańcy zwracali uwagę, że Fabryka powinna być miejscem przyjaznym rzemieślnikom, którym trzeba stworzyć tutaj warunki do rozwoju. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, chcielibyśmy stworzyć w budynku byłego Warsztatu Fabryki Defum przestrzeń przyjazną rzemiosłu, gdzie będzie się ono mogło rozwijać, ale gdzie również wypracuje się modelowe rozwiązania do wdrożenia. Wszystko po to, żeby podkreślić doniosłą rolę rzemiosła w mieście. Wspólnie z wybranym innowatorem opracujemy model funkcjonowania takiego miejsca, który posłuży nam do przystosowania naszego obiektu do zaplanowanych celów.