Tag Archive for: Edycja 3

Liderzy lokalni w pałacu

Jak zbudować społeczność wokół rewitalizowanego Kompleksu Pałacowo-Parkowego Pałacu i pobudzić aktywność społeczną w mieście z wykorzystaniem potencjału miejsca i angażowania liderów lokalnych?

Osoby z niepełnosprawnościami w procesie rewitalizacji

Jak pomóc Miastu Bielsko-Biała w rozwiązaniu problemu niskiego zaangażowania osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów faktycznych w aktywność społeczną tak, aby zwiększyć ich integrację ze społecznością lokalną?

Zmniejszenie zadłużenia mieszkańców dla poprawy ich jakości życia

Jak pomóc mieszkańcom rozwiązać problem rosnącego zadłużenia, a także częściowo zmienić postawy wobec decyzji finansowych tak, aby poprawić sytuację materialną, ograniczyć zadłużenie wobec Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i wejść na efektywną ścieżkę rewitalizacji społecznej?

Edukacja rewitalizacyjna mieszkańców

Jak pomóc mieszkańcom zrozumieć i zaangażować się w procesy rewitalizacji społecznej tak, aby skutecznie przygotować społeczność do nadchodzących zmian i podnieść atrakcyjność miasta?

Ogród przy domu kultury przestrzenią edukacji środowiskowej

W jaki sposób zaaranżować przestrzeń ogrodu społecznego położonego przy Domu Kultury w Rybniku w dzielnicy Chwałowice, tak aby stała się ona przestrzenią edukacji środowiskowej przede wszystkim dla placówek edukacyjnych działających w dzielnicy?

Natura i zdrowe nawyki w walce z otyłością

Jak zaktywizować społeczność dzielnic Wygorzele i Jaroszowice w Tychach, oraz mieszkańców najbliższych okolic, do współpracy i wdrażania zdrowych nawyków z wykorzystaniem otoczenia przyrodniczego dzielnicy oraz zasobów punktu edukacyjnego prowadzonego przez Fundację Dziką?

Osoby starsze w procesie rewitalizacji

Jak włączyć podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Bielsku-Białej w aktywność społeczną w obszarze rewitalizacji tak, aby wzmocnić ich integrację z innymi mieszkańcami miasta?

Aktywność ruchowa w zrewitalizowanym budynku miejskim

Jak stworzyć ciekawą przestrzeń do aktywności ruchowej z wykorzystaniem potencjału zrewitalizowanego budynku Orzeskiego Centrum Możliwości tak, aby stała się ona atrakcyjna dla mieszkańców Orzesza i zachęcała do uprawiania wszelkich form aktywności fizycznej?

Wolontariusze z niepełnosprawnością intelektualną

Jak włączyć niepełnosprawnych intelektualnie, podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu, w aktywność wolontarystyczną w obszarze rewitalizacji społecznej, dostosowaną do potencjału i możliwości tych osób, tak, aby zapewnić im możliwość aktywnego i świadomego współdecydowania o zakresie wykonywanych świadczeń wolontarystycznych?

Tereny poprzemysłowe pod opieką przedsiębiorców

Jak w krótkim okresie czasu przywrócić do życia poprzemysłowy teren w centrum miasta Rydułtowy tak, aby pobudzić przedsiębiorczość i dopasować nowe funkcje do obecnych potrzeb rynku i mieszkańców?