Ośrodek Kultury pełen młodzieży

WYZWANIE:

Jak pomóc gminie Ogrodzieniec zaplanować działania w nowo wyremontowanych pomieszczeniach MGOKiS tak, aby stały się one miejscem przyciągającym młodzież do aktywności społecznej, artystycznej i przedsiębiorczej?

OPIS

Miasto Ogrodzieniec cechuje dość trudna sytuacja ekonomiczna związana z upadkiem większych zakładów przemysłowych oraz starzeniem się społeczeństwa. Coraz więcej młodych mieszkańców opuszcza Gminę w celach edukacyjnych i zarobkowych, i często przez to zmienia stałe miejsce zamieszkania. Młodzież w wolnym czasie wyjeżdża do większych miast powołując się na tutejszą nudę. Na omawianym terenie brakuje centrum społecznego skupiającego młodzież, gdzie niniejsza grupa mogłaby się spotkać i realizować swoje zainteresowania. Brak ciekawych ofert zajęciowych dla młodzieży połączony z widokiem zaniedbanych budynków publicznych nie napawa optymizmem. Infrastruktura centrum społeczno- edukacyjno- kulturalnego Ogrodzieńca obecnie znajduje się w fazie zaawansowanych prac modernizacyjnych, które wkrótce dobiegną końca. Tak samo jest w przypadku głównej ,,Wizytówki centrum” – budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu, który również przechodzi gruntowny remont, a finalnym efektem będzie wyremontowanie sali widowiskowej nieużytkowanej przez ponad 30 lat. Wieloletnie zaniedbania skutkują opustoszałym centrum. Brakuje centrum z prawdziwego zdarzenia. Zakończenie prac modernizacyjnych nie niweluje problemu. Należy zrobić wszystko, by centrum było otwarte na młodzież, ich potrzeby i problemy. Stąd powstał pomysł utworzenia Jurajskiego Centrum Aktywności Lokalnej. W ramach zadania planujemy uaktywnić naszą młodzież, pokazać wskazanej grupie ludzi, że determinantem pobudzenia naszego centrum do życia są oni sami. Chcemy zaproponować im pożyteczną dawkę wiedzy, a także zaoferować działania wspomagające ich zdrowie. Jesteśmy świadomi dzisiejszych problemów młodych ludzi jak niezdrowe odżywianie, brak aktywności fizycznej, brak wiedzy o ekologii, stąd pomysł na zajęcia dotyczące zdrowego gotowania, zajęć ruchowych jak joga, nordic walking. Chcemy również, aby nasza młodzież sama zaangażowała się w dbanie o zieleń otaczającą centrum. W tym celu stworzymy zajęcia, podczas których młodzież będzie projektować ogródki, sadzić i pielęgnować rośliny.  Stworzenie pięknej infrastruktury to jedno, ale najważniejsze są działania angażujące młodych ludzi, które mogą faktycznie pobudzić społecznie centrum Ogrodzieńca do życia.

Zachętą do korzystania z oferty centrum będzie film promocyjny pn. ,,JURA TO MY”. Ponadto tutejsza instytucja kultury, jak i również sama Gmina zaangażują się w bieżące działania promocyjne. W tym celu zostaną wykorzystane strony www oraz portale społecznościowe.

Potrzeba aktywizacji społecznej wynika z „Diagnozy zasobów i potencjałów kulturotwórczych” opracowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu w ramach projektu Lokalne Inicjatywy Kulturalne w Ogrodzieńcu – Program „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020” ze środków Narodowego Centrum Kultury. Prowadzone w trakcie diagnozy badania pozwoliły na wskazanie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców (w tym młodzieży), które mogą być istotne przy realizacji jakichkolwiek działań na terenie Gminy Ogrodzieniec. Planując działanie powołano się również na STRATEGIĘ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY OGRODZIENIEC NA LATA 2021-2027.

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:

Aktualnie najpopularniejszymi aktywnymi formami angażowania młodzieży w życie społeczne na terenie Gminy Ogrodzieniec jest członkostwo w Zespole Mażoretek ,,Fantazja” oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Działania te skupiają się jednak na rozwijaniu pasji i nie każdy chce z nich skorzystać. Brakuje oferty powstałej w oparciu o bieżące problemy młodzieży, które swoją atrakcyjnością przyciągnęłyby ich do centrum. Gmina w ostatnich miesiącach podjęła szereg działań, aby zaradzić problemowi i przyciągnąć młodzież jak np. utworzenie strefy chilloutu czy też uruchomienie kina plenerowego w samym centrum. Rozwiązania przyniosły efekt tylko na moment.

  • ZAMAWIAJĄCY:

    Gmina Ogrodzieniec

WAŻNE INFORMACJE:

W wyniku modernizacji budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu, systematycznie uruchamiane są kolejne pomieszczenia.  Instytucja udostępni sale warsztatowe jak i teren otaczający budynek w celu realizacji zajęć projektowych.