Natura i zdrowe nawyki w walce z otyłością

WYZWANIE:

Jak zaktywizować społeczność dzielnic Wygorzele i Jaroszowice w Tychach, oraz mieszkańców najbliższych okolic, do współpracy i wdrażania zdrowych nawyków z wykorzystaniem otoczenia przyrodniczego dzielnicy oraz zasobów punktu edukacyjnego prowadzonego przez Fundację Dziką?

OPIS

Miasto Tychy otaczają rozległe tereny zielone oraz jeziora. Nowa część Tychów powstała w latach 70- i 80-tych jako zaplecze mieszkaniowe dla zakładów przemysłowych Górnego Śląska. Ten proces trwa do tej pory. Nowa część miasta zamieszkała jest przez dużą ilość rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym.

W Tychach ma siedzibę Fundacja Dzika. Prowadzony przez nią punkt edukacyjny znajdują się w dzielnicy Wygorzele, na zachód od centrum miasta. Na tym terenie występuje głównie starsze parterowe budownictwo mieszkaniowe, część zabudowań rolniczych i porolniczych oraz przemysłowych, a społeczność jest słabo zintegrowana. Brakuje miejsc spotkań społeczności i okazji do tego.

Fundacja Dzika prowadząc na terenie Wygorzela swój punkt edukacyjny pomaga spełnić obowiązek szkolny dzieciom z Tychów i okolic, które są w edukacji domowej. Punkt edukacyjny mieści się w wynajętym od UM Tychy na przedmieściu miasta budynku starej szkoły. Budynek położony jest w sąsiedztwie terenów zielonych, łąk, lasu i pól uprawnych. Fundacja organizuje dla dzieci codzienne zajęcia o charakterze edukacyjnym i opiekuńczym. Obecnie wokół fundacji skupionych jest około trzydzieści rodzin, ale dużo więcej rodzin obserwuje działalność Fundacji. Część rodziców dzieci uczęszczających do punktu kupuje działki i buduje domy w okolicy szkoły.

Fundacja prowadząc punkt edukacyjny w duchu demokratycznym chce promować tę postawę w rodzinach uczęszczających do niego dzieci oraz w swoim otoczeniu: dzielnicach Tychów – Wygorzele i Jaroszowice, gdzie jest usytuowana, ale też oddziaływać na społeczność całego miasta Tychy i sąsiednich gmin.

Osiedla otaczające szkołę stanowią miejsce, gdzie aktywność społeczna i integracja społeczności jest stosunkowo niska. Zależy nam więc na tym, aby poza pracą z rodzinami już korzystającymi z naszej placówki zwiększyć oddziaływanie prowadzonej przez nas placówki na społeczność osiedli otaczających szkolę. Dzięki temu działania szkoły pozwolą nam w pełni realizować misję fundacji, edukując i budując wspierającą się społeczność zarówno wśród wychowanków placówki i ich rodzin, jak również poprzez integrację środowisk miejskich.

Kluczowe są więc dla nas działania pobudzające aktywność społeczną z wykorzystaniem potencjału naszego punktu edukacyjnego, ale też połączenie działań prospołecznych z misją fundacji, w tym z edukacją mieszkańców i rodzin w poszukiwaniu różnych sposobów wdrażania siebie i dzieci w zachowania prozdrowotne oraz z edukacją przyrodniczą, z wykorzystaniem okolicznych zasobów przyrodniczych’_ Prowadząc połączone działania integrujące społeczność i edukujące w zakresie przyrody, regulacji emocji i zdrowego trybu życia jesteśmy w stanie zmienić funkcjonowanie lokalnej społeczności odpowiadając przy tym na aktualne wyzwania cywilizacyjne.

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:

Fundacja Dzika do tej pory stwarzała możliwość i częściowo realizowała zajęcia edukacyjne w pobliskim lesie, sfinansowała szkolenie pracownika w zakresie prowadzenia edukacji leśnej dzieci oraz z rodzinami. Stworzyła w obrębie terenu okalającego budynek starej szkoły różnorodne siedliska przyrodnicze (teren podmokły, zadrzewiony) oraz uprawy warzywne. Proponuje także rodzicom (a czasem organizuje) wspólne wyjścia rodzinne do lasu lub wyjazdy w góry. Brakuje jednak pomysłu na zintegrowanie tych działań i połączenie ich z wsparciem wychowawczym dla rodzin oraz społeczności lokalnej. Podobny problem dotyczy bowiem większości młodych rodzin zamieszkujących Tychy (w szczególności Wygorzela i Jaroszowic) i okolice, a Fundacja chce mieć dla nich sprawdzony program.

Podjęcie tego typu działań pozwoli pobudzić lokalną społeczność wokół punktu edukacyjnego, integrując przy tym rodziny dzieci korzystających z placówki. Działanie sprawi, że nastąpi faktyczna zmiana w funkcjonowaniu do tej pory nieaktywnej społeczności Wygorzela i Jaroszowic.

  • ZAMAWIAJĄCY:

    Fundacja Dzika

WAŻNE INFORMACJE:

Punkt edukacyjny prowadzony przez Fundację Dziką leży na obrzeżach Tychów na granicy dzielnic: Wygorzele i Jaroszowice, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zielonych o dużym potencjale przyrodniczym. Fundacja współpracuje z miastem Tychy, lokalnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, co zwiększa szanse na szersze wdrożenie innowacji aktywizującej lokalne społeczeństwo w ww. zakresie. Konieczne jest jednak zaprojektowanie i wdrożenie konkretnych działań integrujących różne sposoby oddziaływania na rodziny z wykorzystaniem doświadczenia innowatora oraz potencjału i chęci osób już angażujących się w udział w wydarzeniach społecznych organizowanych w Tychach.