Narzędzie do weryfikowania zjawiska ubóstwa energetycznego

WYZWANIE:

W jaki sposób faktycznie zweryfikować zjawisko ubóstwa energetycznego w Rybniku, tak aby powstało narzędzie umożliwiające mieszkańcom i władzom publicznym podejmowanie racjonalnych działań w zakresie polityki związanej z poprawą jakości powietrza?

OPIS

Jednym z kluczowych zagadnień pojawiających się podczas dyskusji nad problemem ubóstwa energetycznego jest metodologia określania tego zjawiska i wielkość grupy objętej tym problemem w warunkach lokalnych. Z relacji wielu mieszkańców wynika, że w ich odczuciu są one dotknięte zjawiskiem ubóstwa energetycznego, pomimo iż oficjalnie stosowane mierniki na to nie wskazują. U wielu mieszkańców istnieje obawa przed zmianą źródła węglowego na źródło niegenerujące problemu niskiej emisji właśnie z powodów finansowych (zarówno na etapie inwestycyjnym, jak również na etapie operacyjnym). Obecnie trudno jest określić, czy te obawy wynikają rzeczywiście z obiektywnych czynników, czy też raczej z błędnej hierarchii potrzeb, tzn. mieszkańca de facto stać na czyste źródło ogrzewania, ale woli dostępne środki przeznaczać na coś innego, w jego ocenie ważniejszego.

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:

Do tej pory w ocenie zjawiska bazowano na danych wskazywanych w różnego rodzaju opracowaniach, według których zjawisko ubóstwa energetycznego w województwie śląskim jest najmniejsze w kraju i odsetek osób nim dotkniętych jest stosunkowo niewielki. Z relacji mieszkańców wynika, że zjawisko ubóstwa energetycznego może mieć o wiele szerszy zasięg niż wskazywałyby to dotychczasowe opracowania. Problemem jest brak szczegółowych danych na poziomie lokalnym.

  • ZAMAWIAJĄCY:

    Miasto Rybnik

WAŻNE INFORMACJE:

Brak informacji o skali potrzeb tego rodzaju.