ERRATA DO PROCEDUR REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO Z DNIA 17.02.2022