Asystent pracowników medycznych

WYZWANIE:

Jak pomóc pracownikom rehabilitacji oraz instytucjom opieki nad osobami niesamodzielnymi i starszymi odciążyć personel medyczny (pielęgniarki i rehabilitantów) poprzez wykształcenie asystentów obsługujących zaawansowane technologicznie urządzenia rehabilitacji i opieki, tak aby uzupełnić lukę personelu potrzebnego w systemie ochrony zdrowia?

OPIS

DONAMED Aldona Jaworska-Skowrońska jest firmą świadczącą usługi rehabilitacji ze szczególnym zorientowaniem w zakresie opieki i rehabilitacji geriatrycznej.

W ramach swojego rozwoju podejmujemy działania w zakresie zwiększenia liczby możliwych usług rehabilitacyjnych, które możemy świadczyć, w tym w szczególności usług zorientowanych na osoby starsze. W tym celu zostały zainwestowane znaczne środki w zakup nowoczesnych urządzeń rehabilitacji, które pozwalają na częściowo samodzielną pracę (rehabilitację) z wykorzystaniem systemów informatycznych i modułów edukacyjnych zintegrowanych ze sprzętem rehabilitacji (np. neuroforma). Najnowsze urządzenia pozwalają na odciążenie rehabilitanta, który częściowo może zająć się innymi pacjentami. Zwiększa to efektywność pracy specjalistów, obniżając koszty usługi dla klienta. Ostatecznie w nowym modelu potrzebna jest praca opiekunek osób starszych/ asystentów pielęgniarki/ asystentów rehabilitanta/ asystentów pacjenta (nazwa do uzgodnienia) lub osób w trakcie zdobywania wykształcenia/specjalizacji (bez specjalistycznej kwalifikacji i doświadczenia), którzy są w stanie sprawować nadzór nad pacjentem (w celu dokonania zmian programu, szybkiej pomocy, asystowaniu, rozmowie). Model z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego jest również zbieżny ze zmianami w DPS, Domach Opieki i innych tematycznych, które wykorzystują sprzęt medyczny odciążając pracę pielęgniarek i rehabilitantów (podnośniki elektryczne, hydrauliczne, krzesła do przewożenia pacjentów itp.). Niestety w jednym i drugim przypadku występuje trudność z pozyskaniem adekwatnych osób.

Na rynku co prawda pojawia się nadpodaż bezrobotnych kobiet, w szczególności osób w wieku 50+, i jednocześnie brakuje personelu wspierającego zawody medyczne – asystentów pielęgniarki (salowa), asystentów rehabilitanta, asystentów pacjenta – które nie wymagają formalnego wykształcenia i pozwolą na szybkie wdrożenie. Nikt nie dostosowuje jednak adekwatnego kursu, szkolenia, które pozwoliłby wdrożyć osoby do pracy. Zainteresowani sprawowaniem funkcji nie mają również bazowej wiedzy, umiejętności oraz zdolności obsługi nowoczesnych urządzeń rehabilitacji, co zdecydowanie utrudnia ich możliwe wdrożenie.

Problem stanowi zatem brak faktycznych umiejętności obsługi nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, który pozwoliłby angażować w zawody odciążające personel medyczny (np. asystentów pielęgniarskich, asystentów pacjenta, a w szczególności asystentów rehabilitacji), co mogłoby stanowić faktyczne wsparcie dla kobiet (odpowiedź na niski wskaźnik zatrudnienia kobiet) oraz bezrobotnych osób 50+.

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:

Dotychczas zamawiający nie posiadał sprzętu zaawansowanego technologicznie, który umożliwiałby korzystanie ze wsparcia asystenta rehabilitacji i pozwoliłby na obsługę kilku pacjentów w jednym czasie. Jako przedsiębiorstwo nie przygotowywaliśmy osób programów/kursów, które pozwoliłyby efektywnie wdrażać asystentów do pracy z nowymi technologiami w rehabilitacji.

  • ZAMAWIAJĄCY:

    DONAMED Aldona Skowrońska-Jaworska (Rybnik)

WAŻNE INFORMACJE:

Wyzwanie koncentruje się na pomyśle, który stworzy i powiąże efektywne kształcenie w nowych technologiach, praktykę w pracowniach rehabilitacji czy instytucjach ochrony zdrowia (domy seniora, DPS i inne) wraz z zagospodarowaniem potencjału bezrobotnych kobiet i osób w wieku 50+.

Należy wykonać analizę prawną, która pozwoli opracować zakres zadań i nazwę stanowiska, która będzie w zgodzie z obowiązującym prawem i faktycznie pozwoli wdrożyć pomoc dla instytucji opieki zdrowotnej.

Odpowiedź na wyzwanie powinna wpisywać się w temat rozwoju białych miejsc pracy.